ZİLHİCCE AYI 2024 || Zilhicce ayı ne zaman başlıyor, ibadetleri ve önemi nedir? İşte Diyanet Takvimi’nde yer alan tarih

admin

Zilhicce Ayı ne zaman başlayacak? Hac farizasının yerine getirildiği, Kurban Bayramı’nın kutlandığı İslam inancındaki dört haram aydan biri olan Zilhicce Ayı başlangıcı merak edilip araştırılıyor. Peki, bu yıl yani 2024 yılında Zilhicce Ayı ne zaman başlayacak? Zilhicce ayının fazileti nedir, hangi ibadetler yapılır? İşte merak edilip araştırılanlar…

ZİLHİCCE AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Hicri takvime göre yılın 12. ve son ayı olan Zilhicce ayı 7 Haziran Cuma günü başlayacak.

Arapça’da Zilhicce isminin anlamı “Hac Sahibi” veya “Hac Ayı” anlamına gelir. Bu ay boyunca dünyanın her yerinden Müslüman hacılar Kabe’yi ziyaret etmek için Mekke’de toplanır. Hac ibadeti bu ayın sekizinci, dokuzuncu ve onuncu günlerinde yapılır.

ZİLHİCCE’NİN İLK 10 GÜNÜ FAZİLETİ

Fecr sûresinin 2. âyetinde geçen “on gece” ile tercih edilen yoruma göre, hac ayı olan Zilhicce’nin ilk on gecesi kastedilmiştir (Râzî, Mefâtîhu’l-ğayb, 31/148). Zilhiccenin ilk on gününün faziletine işaretle, Hz. Peygamber (s.a.s.) “Allah katında şu on günde işlenecek sâlih amelden daha sevimli bir amel yoktur.” buyurmuş, sahabîler: “Ey Allah’ın Resûlü! Allah uğrunda yapılacak cihattan da mı üstündür?” diye sormuşlar. Bunun üzerine Resûlullah (s.a.s.); “Evet, Allah yolunda cihat etmekten de. Ancak malını ve canını tehlikeye atarak cihada çıkan, şehit olup dönmeyen kimsenin cihadı başka. (O, bundan üstündür.)” (Ebû Dâvûd, Savm, 61 [2438]; bkz. Buhârî, ʽÎdeyn, 11 [969]) buyurmuştur.

Zilhicce’nin bu on gününün fazileti hac ibadetinin bu ayda yapılmasından kaynaklanmaktadır (İbn Hacer, Feth, 2/459). Zira bu günlerde hac ibadetinin bir kısım menâsiki yapılmakta bir kısmı da (ziyaret tavafı, şeytan taşlama gibi) ardından gelen teşrik günlerinde gerçekleştirilmektedir. Zilhicce ayının dokuzuncu günü olan Kurban Bayramının arefesinde tutulan orucun da çok faziletli olduğu rivâyetlerde zikredilmiştir (Müslim, Sıyâm, 196-197 [1162]).

Yorum yapın

vozol 20000 vozol 10000 vozol neon 10000 vozol 12000 vozol 12000 vozol 10000 vozol vozol timeisworth.com
casino casino siteleri