PTT personel alımı 2024 olacak mı, bu yıl personel alımı yapılacak mı? İşte geçmiş yıllarda aranan başvuru şartları…

admin

Posta Telgraf Teşkilatı (PTT), Türkiye’nin en köklü kurumlarından biri olarak büyük bir değere sahiptir. Bu yüzden 2024 yılında PTT personel alımı yapılıp yapılmayacağı binlerce kişi tarafından yakından takip ediliyor. “PTT bu yıl personel alacak mı?” sorusu, pek çok kişi tarafından sorulmakta ve resmi açıklamalar beklenmektedir. 2024 yılında çeşitli kurumlar ve meslek gruplarına yönelik alımlar yapıldı. Peki, PTT bu yıl alım yapacak mı? İşte geçmiş yıllarda gerçekleştirilen personel alımlarında aranan şartlar…

BU YIL PTT PERSONEL ALIMI 2024 YAPILACAK MI, NE ZAMAN YAPILACAK?

Beklenen Posta Telgraf Teşkilatı personel alımıyla ilgili detaylar için henüz bir resmi açıklama yapılmadı. 2024 yılında PTT’nin personel alıp almayacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Bu konuda yeni gelişmeler olduğunda haberimizde yer alacak. PTT, personel alım tarihlerini duyurduğu zaman kendi web sitesi üzerinden ilan yayımlayacak. Bu ilan sayesinde adaylar, hangi kontenjanlara, hangi meslek gruplarına ve hangi tarihlerde başvuru yapabileceklerini öğrenebilecekler. Önceki yıllarda yapılan alımlarda Avukat, Mühendis, Gişe ve Büro personeli, Postacı, Güvenlik görevlisi, Temizlik görevlisi gibi pozisyonlar için alım gerçekleştirilmişti.

PTT 10 BİN PERSONEL ALIMI DOĞRU MU?

PTT ve bağlı şirketleri, personel alımlarını resmi internet siteleri üzerinden duyurarak süreci yönetmektedir. Ancak PTT’nin resmi internet sitesinde yapılan incelemede, 10 bin personel alımına ilişkin herhangi bir bilgi veya duyuru bulunamamıştır. Bu nedenle, PTT personel alımı iddialarının doğruluğunu değerlendirmek için, kurumun resmi web sitesinin duyurular bölümünün düzenli olarak takip edilmesi gerekmektedir.

PTT PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?

Personel alımı şartları, genel ve özel olmak üzere iki aşamada sağlanmaktadır. Özel şartlar alım yapılacak kadroya göre değişkenlik gösterir. Henüz 2024 yılı personel alımı ilanı yayınlanmadığından özel şartlar açıklanmadı. Ancak geçtiğimiz yıllarda yapılan alımlarda şartlar şu şekildeydi;

a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT’nin yurtdışındaki işyerlerinde) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT’nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak

b) On sekiz yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz altı yaşından gün almamış olmak.

c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından mahkûm olmamak.

f) Engelli personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

g) Başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

ğ) Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim şartını haiz olmak.

h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.

Yorum yapın

vozol 20000 vozol 10000 vozol neon 10000 vozol 12000 vozol 12000 vozol 10000 vozol vozol timeisworth.com
casino casino siteleri