Bakan Tekin: Herkesin bir mesleği olmalı

admin

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara’da Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli’nde düzenlenen Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi Tanıtım Toplantısı’na katıldı. Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi ile “herkesin bir mesleği olmalı” anlayışını düstur edindiklerini belirten Bakan Tekin, sektör iş birlikleriyle mesleki eğitime erişimi ve kaliteyi artırmayı, öğrenci-leri hayata ve istihdama hazırlayarak ülkenin kalkınmasına ve refahına katkı sunmayı hedeflediklerini söyledi. “Bu belge, Türkiye’nin eğitimdeki ufuklarını genişletecek, ulusal ve uluslararası arenada rekabet gücümüzü artıracak önemli bir dönüm noktası” diyen Bakan Tekin şöyle konuştu:

“Geride bırakılan son 22 yıllık dönemde, eğitimin her alanında gerçekleştirdiğimiz dönüşümlerle derslik sayısını ikiye katladık. Öğretmen sayısı 1 milyon 100 binlere ulaştı. Okulları çağın gerektirdiği teknolojik donanıma ulaştırdık. Son dönemde de müfredatımızı daha özgürlükçü bir anlayışla yenileyerek, eğitim öğretimde fırsat eşitliğini ve kaliteyi her tarafta hissedilir hâle getirmeye çalıştık. Her yıl devlet bütçesinden eğitime ayrılan en yüksek pay ile eğitim alanında devrim niteliğinde adımlar atmaya devam ediyoruz.

YENİ MODELLER BAŞLATTIK
Türkiye’nin nitelikli iş gücü ihtiyacına yönelik olarak hazırlanan planlar doğrultusunda, daha önce başlattığımız organize sanayi içinde ve dışında okul modelleri, tematik meslek liseleri, proje meslek liseleri gibi yapılara ilaveler yaptık. Sahadan gelen öneriler doğrultusunda mezunların iş gücü piyasasında rekabet edebilirliğini artırmak için en güncel teknolojilerle donatılmış ‘sektör içi okul’ ve ‘sektöre entegre’ okul modelleri gibi yeni iş birlikçi modeller başlattık. Bunun yanında resmî ve özel, örgün ortaokullarda öğrenim gören 7 ve 8’inci sınıf öğrencilerinin yeteneklerini keşfetmek, temel becerileri kazanmalarını sağlamak ve meslek liselerine yönlendirme eğitimini daha erken yaşlarda başlatmak amacıyla ‘zanaat atölyeleri’ pilot uygulamalarını başlattık.

74 YENİ STRATEJİ MADDESİ
Saha ziyaretleri ve sektör istişare toplantıları bize mesleki ve teknik eğitimde karşılaşılan sorunları tespit etme ve bu sorunlara yönelik stratejiler geliştirme fırsatı veriyor. Politika belgemizde yer alan temaları, ‘mesleki ve teknik eğitime erişim’, ‘mesleki ve teknik eğitimde iyileştirme’, “mesleki ve teknik eğitim ile istihdama hazırlık’ olmak üzere üç ana başlık altında topladık. Bu üç ana başlık altında, sektörle yaptığımız istişa-re toplantılarında eğitim ve sektör temsilcilerinden gelen talepler doğrultusunda 74 adet strateji maddesi geliştirildi.

Ayrıca, mesleki ve teknik eğitim mezunlarının izlenmesi, mesleğe özgü yabancı dil eğitiminin ağırlık kazanması gibi yeniliklerle, eğitim sistemimizi daha da güçlendireceğiz. Belge kapsamında üniversiteler ve sektörlerle iş birliği içinde okulların ihtisaslaşmalarını sağlamak, ortaöğretimde akademik eğitim alan öğrencilere mesleki eğitim merkezleri üzerinden meslek edinme imkanları sunmak ve toplumun mesleki eğitime olan algısını olumlu yönde değiştirecek farkındalık çalışmalarını hayata geçirmek gibi stratejiler de yer alıyor.

YENİ İŞ BİRLİKLERİNE ZEMİN OLACAK
Öğretmenlerin mesleki gelişimini desteklemek amacıyla kurulacak sektörel mükemmeliyet merkezleri, meslek alanlarına özgü yarışmalar ve savunma sanayisi ile iş birlikleri gibi kapsamlı yaklaşımlar ‘Türk Mesleki ve Teknik Eğitim Modeli’ çerçevesinde uluslararası iş birlikleri ve paylaşımlar için zemin oluşturacak. Bu stratejilerin tümü eğitim sistemimizi daha etkili, ulaşılabilir ve uygulanabilir kılmayı amaçlanıyor. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli başlığıyla onayladığımız yeni programların odağında da mesleki teknik eğitimdeki bu politikaları hayata geçirecek bir felsefe var. Bugün burada attığımız bu adımla, hep birlikte büyük ve güçlü Türkiye idealine doğru kararlılıkla yürüyoruz.”

 

Yorum yapın

vozol 20000 vozol 10000 vozol neon 10000 vozol 12000 vozol 12000 vozol 10000 vozol vozol timeisworth.com
casino casino siteleri